หมวดหมู่: ชุมชน

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิบ้านพระคุณเมตตา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เครือโรงแรมบีทูร่วมกับมูล […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ไปเยี่ยมและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสไปเ […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิจาวลาและเครือโรงแร […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็ก ณ มูลนิธินิมิตรเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เครือโรงแรมบีทู ในนามมูลนิธิ […]

เครือโรงแรมบีทู มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงพยาบาลพญาเม็งรายและโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวังเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เครือโรงแรมบีทูในนามมูลนิธิ […]

มูลนิธิจาวลาพาน้องๆจากบ้านเด็กเวียงพิงค์ไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวสิรินธร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทางมูลนิธิจาวลาได้มีโอกาสพา […]