กิจกรรมอาหารกลางวัน

รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตเมตตา ผ่านกล่อง “อาหารกลางวันของหนู” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือในโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กๆในโรงเรียนที่ยากไร้และขาดแคลน

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

มูลนิจาวลา แชริตี้ เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะช่วยเหลือสังคม และชุมชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ขจัดปัญหาความยากจน พัฒนาชุมชน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการ Better Tomorrow

ดังเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ มอบเงินสนับสนุนให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต มีความขยันขันแข็ง สู้ชีวิต ให้ได้มีชีวิตที่สุขกายสบายใจยิ่งขึ้น

“เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และช่วยลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ให้น้อยลงซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน อีกทั้งการศึกษายังช่วยให้เรากลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า”

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้

362/3 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50000

โทร: 053 242 838 / อีเมล: [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์: 8.30 น. – 17.30 น.

ส่งข้อความ