กิจกรรมอาหารกลางวัน

รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตเมตตา ผ่านกล่อง “อาหารกลางวันของหนู” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือในโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กๆในโรงเรียนที่ยากไร้และขาดแคลน

กิจกรรมบริการชุมชน

มูลนิจาวลา แชริตี้ เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะช่วยเหลือสังคม และชุมชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ขจัดปัญหาความยากจน พัฒนาชุมชน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการ Better Tomorrow

ดังเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ มอบเงินสนับสนุนให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต มีความขยันขันแข็ง สู้ชีวิต ให้ได้มีชีวิตที่สุขกายสบายใจยิ่งขึ้น 

“เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และช่วยลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ให้น้อยลงซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน อีกทั้งการศึกษายังช่วยให้เรากลายเป็นทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า”


Chawla Charity Foundation

362/3 Charoenraj Rd., Wat Gate, Muang, Chaing Mai, Thailand 50000

Tel : +66 53 242 838 / Email : contact@chawlacharity.org

Office Hours

Monday – Saturday : 8.30 am – 5.30 pm

Send a Message