ผู้เขียน: sataporn

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทองพร้อมมอบของบริจาค

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งมูลนิธิฯ และเครือโรงแรมบ […]

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อยานพาหนะรับส่งนักเรียน ณ โรงเรียนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ โดย นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุ […]

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวะศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยม […]

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยม […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์กีฬาให้กับมูลนิธินิมิตเอเชีย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริต […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคข้าวอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวล […]

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่มูลนิธิบ้านมิตราทร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ร่วมกั […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคชุดเครื่องนอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร เจกวนอิม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 มูลนิธิจาวลาแชริตี้ร่วม […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิบ้านพระคุณเมตตา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เครือโรงแรมบีทูร่วมกับมูล […]

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ไปเยี่ยมและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสไปเ […]