ผู้เขียน: sataporn

ความตั้งใจทั้งหมดทั้งมวลของมูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้มุ่งมั่นร่วมกับมูลนิธิอิสรชนในการดำเนินโครงการ “ความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย

ไม่ใช่บรรทัดฐานทางสังคมหรือการเชื่อในกรรมดีที่ว่าด้วยกา […]

เหตุใดสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรีถึงจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้”

หลังจากที่การขนส่งลิปสติก  Anna Keite ไปยังสถานคุ้มครอง […]

ส่วนสำคัญของ “โครงการมูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” สามารถพบได้ทั่วลำพูนและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามแห่งความมีน้ำใจ

โครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ท […]

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน สถานที่ที่ทุกเพศได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม จากการสนับสนุนจากมูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ภายใต้ #RealBeautyIsYourBeauty

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด […]

เป็นอีกครั้งที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนได้สานต่อโครงการของมูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน

โครงการมูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุก […]

โครงการมูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้: เรื่องราวความมีน้ำใจจากมูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้สู่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วที่มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ได้มอ […]

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ อาสาส่งมอบ #RealBeautyIsYourBeauty จากมูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ให้กับบุคคลไร้ที่พึ่งเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน กองคุ้มครองสวัสดิภาพแล […]

“มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง: มูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้แบ่งปันและส่งต่อลิปสติก Anna Keite ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนไทย-เยอรมัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มูลนิธิสงเคราะ […]

โครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” ภายใต้#realbeautyisyourbeauty ได้ร่วมแบ่งปันความสวยให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนเป็นลำดับแรก

ปัจจุบันศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนไม่ได้ทำงา […]

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทองพร้อมมอบของบริจาค

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งมูลนิธิฯ และเครือโรงแรมบ […]