มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อยานพาหนะรับส่งนักเรียน ณ โรงเรียนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ โดย นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อยานพาหนะรับส่งนักเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตึกเหลือง และกองทุนพัฒนาการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562
ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผอ.สวัสดิ์ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนภูเวียงวิทยายน เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 50,000บาท จากมูลนิธิในครั้งนี้

PHOTO GALLERY

Chawla Charity Foundation

362/3 Charoenraj Rd., Wat Gate, Muang, Chaing Mai, Thailand 50000

Tel : +66 53 242 838 / Email : [email protected]

Office Hours

Monday – Saturday : 8.30 am – 5.30 pm

Send a Message