มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดร.นิรันดร์ จาวลา ประธานมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผู้บริหารเครือโรงแรมบีทู เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ” มอบให้แด่หน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7 สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัม จัดให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว โดยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งมูลนิธิจาวลา แชริตี้ เป็นหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของผู้พิการ สนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบการเพื่อการจ้างงานผู้พิการทางสติปัญญา ตามมาตรา 35 ให้ทำงานในหน่วยงานของมูลนิธิฯ และเครือโรงแรมบีทู สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญดร.นิรันดร์ จาวลา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพ.ศ. 2566 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่สร้างเสริมกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม บุคลากรจากมูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งมั่นตั้งปณิธานว่าจะทำความดีและหยิบยื่นโอกาสให้ผู้อื่นสืบต่อไป

 • ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลาแชริตี้
 • ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
 • เลขที่บัญชี: 096-301-8734
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chawlacharity.org
 • PHOTO GALLERY

  Chawla Charity Foundation

  362/3 Charoenraj Rd., Wat Gate, Muang, Chaing Mai, Thailand 50000

  Tel : +66 53 242 838 / Email : [email protected]

  Office Hours

  Monday – Saturday : 8.30 am – 5.30 pm

  Send a Message