สนับสนุนมูลนิธิจาวลา แชริตี้

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสนใจในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส ให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส

ในฐานะองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่มูลนิธิจาวลา แชริตี้ จะสามารถบรรลุพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน

ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือองค์กร
ท่านสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิฯ โดยบริจาคมาได้ที่

ชื่อบัญชี :มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ธนาคาร :ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูท่าแพ
หมายเลขบัญชี :252-3-16565-8
Swift Code:BKKBTHBK   (For oversea donor only)

แบบฟอร์มการบริจาคเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิ จาวลา แชริตี้

แบบฟอร์มภาษาดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริจาคภาษาไทยไทยคลิก
แบบฟอร์มบริจาคภาษาอังกฤษอังกฤษคลิก

หมายเหตุ :

  • การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ทำให้มูลนิธิฯ มีแหล่งเงินทุนที่แน่นอน และพร้อมเสมอในการสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ 
  • และเพื่อบรรลุถึงพันธกิจที่มูลนิธิฯได้ตั้งไว้
  • การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา
  • ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิจาวลา แชริตี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีฯเงินได้ประจำปี ได้ตามที่กฏหมายกำหนด
  • กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มการบริจาค และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินบริจาคของท่าน เช่น สลิปโอนเงิน มาทาง e-mail
  • หรือที่อยู่ของมูลนิธิจาวลา แชริตี้

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้

362/3 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50000

โทร: 053 242 838 / อีเมล: [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์: 8.30 น. – 17.30 น.

ส่งข้อความ