สนับสนุนมูลนิธิจาวลา แชริตี้


มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสนใจในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส ให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส

ในฐานะองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่มูลนิธิจาวลา แชริตี้ จะสามารถบรรลุพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน


ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือองค์กร
ท่านสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิฯ โดยบริจาคมาได้ที่


ชื่อบัญชี : มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูท่าแพ
หมายเลขบัญชี : 252-3-16565-8
Swift Code: BKKBTHBK   (For oversea donor only)


แบบฟอร์มการบริจาคเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิ จาวลา แชริตี้  ภาษา ดาวน์โหลด
     
แบบฟอร์มบริจาคภาษาไทย ไทย
แบบฟอร์มบริจาคภาษาอังกฤษ อังกฤษ


หมายเหตุ :

* การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ทำให้มูลนิธิฯ มีแหล่งเงินทุนที่แน่นอน และพร้อมเสมอในการสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ
   และเพื่อบรรลุถึงพันธกิจที่มูลนิธิฯได้ตั้งไว้
* การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา
* ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิจาวลา แชริตี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีฯเงินได้ประจำปี ได้ตามที่กฏหมายกำหนด
* กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มการบริจาค และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินบริจาคของท่าน เช่น สลิปโอนเงิน มาทาง e-mail
   หรือที่อยู่ของมูลนิธิจาวลา แชริตี้
Where you encouraged or excited by what you read on this website?
if so, please forward it to friends and help us make some noise for
Chawla Charity Foundation!MY INFOMATION :

My name:*
My email:*


I WOULD LIKE TO SEND THIS TO :

Friend's email:*
Email:* (maximum 250 characters allowed)
(* required fields)
 
download
partnership