ช่วยเราประชาสัมพันธ์

SPREAD THE WORD

แชร์ความมุ่งมั่นตั้งใจของท่าน ช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาส ให้เพื่อนได้รับรู้ถึงกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ผ่านทาง Facebook  หรือติดตามความเคลื่อนไหวการดำเนินงานต่างๆของมูลนิธิฯ ได้ทาง Twitter  อีกทั้ง ท่านยังสามารถติดตามการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯ ได้ที่ chawlacharity.org 

การสนับสนุนโครงการต่างๆ การบอกต่อเรื่องราวของมูลนิธิฯ ไปยังบุคคลอื่นๆ จะทำให้พวกเขาอยากเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกของเรา 

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และสิ่งนี้คงจะไม่เกิดขึ้น หากปราศจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากท่าน ร่วมกันส่งต่อเรื่องราวดีๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน