มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าบนดอยจำนวนมากที่ขาดแคลนทั้งอาหาร สภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวที่ดูแล และไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนเช่นเด็กทั่วไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก “บ้านเด็กกำพร้านำพร” ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าบนดอยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ การมุ่งส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้าน อันประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสเยี่ยม “บ้านเด็กกำพร้านำพร” เพื่อบริจาคสิ่งของ เช่น ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ นอกจากนั้นทางเรายังเตรียมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ซึ่งมีทั้งหมด 3 เกม คือ เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และเกมยืนบนกระดาษ หลังจากเล่นเกมเสร็จก็เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารที่เรานำมาให้เด็กๆทานในวันนี้ เป็นเมนูแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก ไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ เนื่องจากเด็กที่นี่ถูกปลูกฝังเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแก่พี่คนโต ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พี่คนโตจะช่วยจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารเสิร์ฟ และดูแลเด็กเล็ก   พวกเขารับประทานอาหารร่วมกันแบบครอบครัว

บ้านเด็กกำพร้านำพร ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดย “คุณนรินทร์ จ้าวเจริญ” ผู้ที่มีชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญและครอบครัวมีฐานะยากจน การที่จะมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก จนได้รับการช่วยเหลือจาก “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ซึ่งมอบโอกาสทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และการศึกษา ทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง บ้านเด็กกำพร้านำพร เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กกำพร้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

ปัจจุบันบ้านเด็กกำพร้านำพร มีเด็กที่ได้รับการดูแลทั้งหมด 20 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 5-20 ปี คุณพ่อนรินทร์และคุณแม่นิลผู้ดูแลบ้านแห่งนี้ ดูแลเด็กๆด้วยความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการทำความดีโดยยึดหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์(Holy Bible) บทที่ 1 ข้อ 27 ที่ว่า  “การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” นอกจากนั้น บ้านเด็กกำพร้านำพร ยังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา จึงทำให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถาบันศึกษาที่ดี โดยเด็กประถมจำนวน 7 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เด็กมัธยม 11 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และพี่คนโตสุด 3 คนกำลังศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปัญหาสังคมในปัจจุบันของเด็กกำพร้าที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานั้นมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้พวกเขาต้องหยุดเรียนกลางคัน สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคมเพิ่มขึ้น “การให้การศึกษา” กับเด็กด้อยโอกาสเท่ากับการให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นคนดีในสังคม


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ