มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็ก ณ มูลนิธินิมิตรเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้บริจาคชุดเครื่องแบบนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจำนวน 500 ชุดให้กับมูลนิธินิมิตเอเชีย ซึ่งมูลนิธิดังกล่างเป็นองค์กรพัฒนาคริสเตียนที่ไม่แสวงหากำไร โดยมุ่งมั่นที่จะให้เด็กช่วยที่ได้กำพร้า, เด็กที่ถูกทารุณกรรม, เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กไร้สัญชาติในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งวิสัยทัศน์โดยรวมของมูลนิธิไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือเด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักและความปลอดภัย โดยมีสำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิจาวลาได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กๆ ที่ที่มูลนิธินิมิตเอเชีย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จากตัวเมืองเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ก็คือการบริจาคชุดนักเรียนและเลี้ยงอาหารเด็กๆ

หัวหน้ามูลนิธินิมิตเอเชียได้กล่าวแสดงความดีใจและขอบคุณทีมงานมูลนิธิจาวลา “ชุดนักเรียนที่มูลนิธิจาวลาฯ ได้นำมามอบให้กับน้องๆของมูลนิธินิมิตเอเชียได้รับยังสร้างรอยยิ้มเล็กๆ ให้กับเด็กๆ และวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจดจำสำหรับทุกคนตลอดไป”

การบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสังคม โดยคุณนิรันดร์ จาวลา ประธานมูลนิธิจาวลา แชริตี้กล่าวว่า “ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มูลนิธิจาวลาฯ มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านโภชนาการให้กับเด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุ” ส่วนการบริจาคในครั้งนี้ มูลนิธิจาวลาฯ เลือกที่จะบริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดคุยกับเด็กๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ให้เด็กๆขยันที่จะเรียนรู้อย่างหนัก รวมถึงการให้คำแนะนำแก่เด็กๆ ให้กำหนดเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่พวกเขาต้องการ เพื่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป”

เรายินดีรับความช่วยเหลือจากบุคคล องค์กร หรือ บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะเป็นการหยิบยื่นน้ำใจบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆ เช่น บริจาคถุงเท้า 1 คู่, ปากกา 1 ด้าม, ถุงนอน หรือบริจาคเงินของท่านเพียง 10 บาท

เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับทุกการสนับสนุนของท่านผ่านทางมูลนิธิจาวลา แชร์ริตี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ