มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าบนดอยจำนวนมากที่ขาดแคลนทั้งอาหาร สภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวที่ดูแล และไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนเช่นเด็กทั่วไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก “บ้านเด็กกำพร้านำพร” ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าบนดอยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ การมุ่งส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้าน อันประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสเยี่ยม “บ้านเด็กกำพร้านำพร” เพื่อบริจาคสิ่งของ เช่น ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ นอกจากนั้นทางเรายังเตรียมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ซึ่งมีทั้งหมด 3 เกม คือ เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และเกมยืนบนกระดาษ หลังจากเล่นเกมเสร็จก็เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารที่เรานำมาให้เด็กๆทานในวันนี้ เป็นเมนูแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก ไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ เนื่องจากเด็กที่นี่ถูกปลูกฝังเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแก่พี่คนโต ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พี่คนโตจะช่วยจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารเสิร์ฟ และดูแลเด็กเล็ก   พวกเขารับประทานอาหารร่วมกันแบบครอบครัว

บ้านเด็กกำพร้านำพร ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดย "คุณนรินทร์ จ้าวเจริญ" ผู้ที่มีชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญและครอบครัวมีฐานะยากจน การที่จะมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก จนได้รับการช่วยเหลือจาก “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ซึ่งมอบโอกาสทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และการศึกษา ทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง บ้านเด็กกำพร้านำพร เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กกำพร้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

ปัจจุบันบ้านเด็กกำพร้านำพร มีเด็กที่ได้รับการดูแลทั้งหมด 20 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 5-20 ปี คุณพ่อนรินทร์และคุณแม่นิลผู้ดูแลบ้านแห่งนี้ ดูแลเด็กๆด้วยความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการทำความดีโดยยึดหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์(Holy Bible) บทที่ 1 ข้อ 27 ที่ว่า  "การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก" นอกจากนั้น บ้านเด็กกำพร้านำพร ยังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา จึงทำให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถาบันศึกษาที่ดี โดยเด็กประถมจำนวน 7 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เด็กมัธยม 11 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และพี่คนโตสุด 3 คนกำลังศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปัญหาสังคมในปัจจุบันของเด็กกำพร้าที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานั้นมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้พวกเขาต้องหยุดเรียนกลางคัน สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคมเพิ่มขึ้น “การให้การศึกษา” กับเด็กด้อยโอกาสเท่ากับการให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นคนดีในสังคม


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ


มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทองพร้อมมอบของบริจาค

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งมูลนิธิฯ และเครือโรงแรมบีทูเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันที่พร้อมหยิบยื่นน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคในรูปแบบของเงินสนับสนุน สิ่งของอุปโภคบริโภค  แรงกาย และแรงใจที่เราพอจะสามารถช่วยได้

ครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทอง เพื่อบริจาคของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะสร้างพัฒนาการสมองและจิตใจ, สมุดวาดภาพระบายสี และตุ๊กตา พร้อมทั้งยังมีกล่องดินสอและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในอุปกรณ์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทันทีที่คณะของเราเดินทางไปถึง พี่เลี้ยงที่ดูแลและเด็กๆ ได้เข้ามาสวัสดีพร้อมทั้งกอดต้อนรับเราอย่างอบอุ่น เป็นความประทัปใจแรกพบที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมาก  ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆ เราเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมส์และแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ  เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆ ก็มานั่งรอเราที่โต๊ะอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวรับระทานทานอาหารโดยมีพี่เลี้ยงและเด็กที่โตกว่าเป็นพี่ประจำโต๊ะคอยดูแลน้องเล็ก และช่วยเราตักอาหาร เมนูอาหารที่เรานำมาให้น้องๆทานในวันนี้มี แกงจืดรวมมิตร และไก่ทอดชิ้นโตของโปรดสำหรับเด็กๆ ปิดท้ายด้วยโดนัทหลากสีแสนอร่อยที่เด็กๆชอบ

บ้านเด็กกำพร้าบุญทอง ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กเร่ร่อน โดยมี “แม่น้ำผึ้ง” ที่เด็กๆ เรียกว่าเป็นนางฟ้าประจำบ้านคอยดูแลและพัฒนาชีวิตเด็กๆ ด้วยความรัก ความเมตตา และความอบอุ่น ตลอด 24 ชั่วโมง บ้านเด็กกำพร้าบุญทองไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลด้านอาหารและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่เด็กๆ เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กในโครงการตามการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า

แม่น้ำผึ้งเล่าให้เราฟังว่าเด็กๆ ที่บ้านแห่งนี้มีทั้งหมดประมาณ 30 คน ซึ่งมาจากหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา, กรุงเทพฯ,  พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุประมาณ 3-5 ปี และมีกลุ่มกลุ่มเด็กโตอายุประมาณ 11-15 ปีคอยช่วยแม่น้ำผึ้งดูแลน้องเล็ก โดย 90% ของเด็กที่อาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าบุญทองเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจาก ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิต หรือถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และสาเหตุอื่นๆเช่น บางคนพ่อเสียชีวิตแม่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ บางคนแม่ติดสุราเอาเด็กมาเร่ขาย เด็กบางคนถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อเลี้ยง และบ้านบุญทองแห่งนี้เองจึงกลายเป็นบ้านที่ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ เหล่านี้

ในความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันปรากฏภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นจำนวนมาก เด็กเหล่านี้ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก เคยอยู่ในครอบครัวที่ไร้ซึ่งความสุข ขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาต่างๆโดยลำพัง และบางคนถูกทารุณกรรม ความช่วยเหลือจากท่านแม้เพียงเล็กน้อย สำหรับเด็กๆแล้วคือน้ำใจที่มากด้วยคุณค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งได้


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ


กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 มูลนิธิจาวลาแชริตี้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางสมอง โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 250 คน

เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้กับน้องๆ โดยจัดเตรียมอาหารกันตั้งแต่ตอนเช้า เมื่อเราไปถึงภาพแรกที่เห็นคือรอยยิ้มของน้องๆ ที่ดีใจที่เรามาเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเขา น้องๆส่วนใหญ่นั่งรอที่โต๊ะอาหารของตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นคุณครูและพี่ๆจากมูลนิธิช่วยกันเดินตักอาหารให้น้องๆที่เตรียมถาดรอเราบนโต๊ะ น้องๆเป็นเด็กดี มารยาทดีมาก เพราะทุกคนจะไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่เราตักอาหารให้ ทำให้พี่ๆมีความรู้สึกเอ็นดูและตื้นตันใจ หลังจากน้องๆกล่าวสวดบทพิจารณาอาหารเสร็จ ก็พากันรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย เมนูอาหารที่เรานำมาให้น้องๆในวันนี้มี แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาเข้มข้น ปีกไก่ทอดน้ำลาสูตรพิเศษที่ปรุงมาเพื่อน้องๆโดยเฉพาะ และขนมหวานคือพุดดิ้งมะพร้าวนมสด ทำเอาน้องๆบางคนติดใจถึงกับต้องตักเพิ่มอีกสองจาน ส่วนเด็กเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็จะมีพี่ๆที่โตกว่าคอยป้อนอาหารให้

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อย เด็กๆก็พากันไปแปรงฟันและพักผ่อนตามอัธยาศัย บางคนเล่นฟุตบอล บางคนก็เล่นกีตาร์ ร้องเพลงสนุกสนานหรือพูดคุยกับเพื่อนๆ พวกเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโรงเรียน พบว่าเด็กส่วนมากจะอยู่ประจำที่โรงเรียนและกลับบ้านในวันเสาร์-อาทิตย์ บางคนมีฐานะยากจนมาจากบนดอยหรือเป็นเด็กต่างจังหวัด ที่โรงเรียนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กพิการ ที่มีที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และคุณครูที่คอยเลี้ยงดูเด็กๆเหมือนเป็นคนในครอบครัว

วันแห่งความสุขของเราผ่านอย่างรวดเร็ว พวกเราในนามมูลนิธิจาวลาแชริตี้ มีความสุขใจที่วันนี้เด็กๆทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยและอิ่มท้อง และก่อนลากลับเราได้ร่วมกันถ่ายภาพและได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนเป็นเทียนเจลวิทยาศาสตร์แสนสวยที่เด็กๆตั้งใจทำมาเป็นของขวัญให้กับเรา มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมบริจากทุกท่าน รวมทั้งคุณครูจากโรงเรียนศรีสังวาลย์และทีมงานที่ร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ


เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 มูลนิธิจาวลาได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เราออกเดินทางจากตัวเมืองไปหาเด็กๆในช่วงสายของวัน พร้อมกับอาหารและขนมน่ารับประทานหลายอย่าง ทั้งปลาหมึกผัดไข่เค็ม ผัดเขียวหวานลูกชิ้นหมู วุ้นมะพร้าวแฟนซี และแกงบวชฟักทอง ซีงทางไปสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี นั้นไม่ยากนัก ไม่นานเราก็ไปถึงจุดหมาย โดยมีคุณมานพที่เป็นเสมือนพ่อของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่คนอื่นออกมาต้อนรับก่อนจะช่วยกันจัดเตรียมอาหาร

สถานสงเคราะห์แห่งนี้เป็นบ้านหลังน้อยที่มีเด็กๆอายุตั้งแต่ 3 ปีจนถึง 12 ปีรวมทั้งหมดประมาณ 30 คน ทุกคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใส ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ใจดีที่คอยดูแลเด็กๆเป็นอย่างดี เด็กๆ นั่งรอกันอย่างเรียบร้อย ระหว่างที่ทางทีมงานจัดแจงนำอาหารใส่หม้อใหญ่ เพื่อเตรียมตักให้เด็กๆ เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆพอดี เด็กๆเข้าแถวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อมารับอาหาร ก่อนจะเดินไปนั่งทานกันที่โต๊ะที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเอร็ดอร่อย พวกเรารู้สึกปลาบปลิ้มมากที่ได้เห็นเด็กๆทานอาหารและของว่าที่เราจัดเตรียมมาอย่างมีความสุข ที่สำคัญเดินกลับมาเติมข้าวกันอีกคนละหลายรอบ บางคนอิ่มแล้วแต่ยังติดใจอยากจะทานต่อ บางคนที่อิ่มแล้วก็ช่วยกับล้างจาน ส่วนเด็กเล็กก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน เป็นภาพที่สร้างร้อยยิ้ม และความอิ่มเอิบใจให้กับเราได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้มูลนิธิจาวลาจะยังคงมุ่งมั่นและดำเนินภาระกิจของเราเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทุกคนต่อไป เพื่อให้เค้าได้มีชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

หากท่านใดสนใจจะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆที่บ้านเด็กดีแห่งนี้ สามารถติดต่อมาทางมูลนิธิจาวลา หรือบ้านเด็กดีโดยตรงได้ค่ะที่ bandekdee.org