มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิจาวลาและเครือโรงแรมบีทู ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม (WVS Care For Dog Foundation) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งบริจาคอาหารสุนัข ขนมสุนัข แชมพูอาบน้ำ ผ้าขนหนู และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม ในการดูแลสุนัขจรจัดต่อไป

ปัจจุบันทางมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคมนั้น มีสุนัขอยู่ในความดูแลทั้งหมด 100 ตัว ทุกตัวเป็นสุนัขเร่ร่อนที่ทางมูลนิธิฯช่วยไว้ จนทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้มูลนิธิฯยังนำทีมออกไปช่วยเหลือสุนัขในบริเวณอื่นๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดทีมไปทำหมันให้กับสุนัขจรจัดในบริเวณวัด ช่วยเหลือพยาบาลสัตว์ที่ป่วยหรือบาดเจ็บ และพาสุนัขที่ไม่มีที่ไปกลับมายังมูลนิธิฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมาร่วมแบ่งปันความสุขเล็กๆ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตน้องหมามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การพาน้องหมาเดินเล่นและออกกำลังกาย, อาบน้ำให้น้องหมา, กำจัดเห็บให้น้องหมา และทำความสะอาดศูนย์พักพิงน้องหมา

ทางมูลนิธิจาวลารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม หากเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติคนให้มีต่อน้องหมาจรจัดในแง่ดีมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้คนรักและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนได้ ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด

สำหรับท่านที่สนใจรับสุนัขจากมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคมนี้ไปเลี้ยง สามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/street.dog.rescueโทร: 086-9138701