เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชน

การสนับสนุนของท่าน โดยการสั่งซื้อของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ จะสามารถช่วยให้เราดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคม และเพิ่มโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน