ในปัจจุบันมีองค์กรและบริษัทจำนวนมากที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา

การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้ที่ขาดโอกาสที่อาศัยอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ให้พวกเขาได้รัยสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และช่วยเหลือให้พวกเขาหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีกทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใดก็ตาม มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ยินดีต้อนรับท่านด้วยความจริงใจที่จะร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อค้นหากิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน


ทำไมองค์กรของท่านควรสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิจาวลา แชริตี้?


การที่องค์กรหรือบริษัทของท่านได้มีส่วนร่วมสนับสนุน มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของคุณให้เห็นถึงความตั้งใจที่องค์กรของท่านการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และ สร้างความยุติให้เกิดขึ้นในสังคม

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ยังสามารถช่วยคุณในการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับพนักงาน, ลูกค้าและยกระดับองค์กรของท่านในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


องค์กรหรือบริษัทของท่านจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิ จาวลา แชริตี้ ได้อย่างไร?


องค์กรหรือบริษัทของท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน มูลนิธิฯ ในพันธกิจเพื่อพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เด็ก และชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างของมูลนิธิจาวลา แชริตี้ เพื่อตัดสินใจว่าการสนับสนุนรูปแบบใดที่จะมีความเหมาะสมกับองกรค์หรือบริษัทของท่านมากที่สุด เพื่อให้เกิดโครงการที่ตรงความต้องการของท่าน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 053 242 838 หรือส่งอีเมล์หาเราได้ที่ support@chawlacharity.org
พันธมิตรมูลนิธิจาวลา แชริตี้


Thank you B2   b2hotel

Where you encouraged or excited by what you read on this website?
if so, please forward it to friends and help us make some noise for
Chawla Charity Foundation!MY INFOMATION :

My name:*
My email:*


I WOULD LIKE TO SEND THIS TO :

Friend's email:*
Email:* (maximum 250 characters allowed)
(* required fields)
 
download
partnership