มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ไปเยี่ยมและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ อุปกรณ์ทำขนม อุปกรณ์กีฬา ชุดกันฝน ของเล่นเสริมพัฒนาการ และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและความเป็นอยู่แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน

 

A Field Trip to Sirindhorn Observatory

On 11th December 2015, Chawla Charity Foundation and volunteers took children from Vienping Children’s Home, an orphanage in Mae Rim, Chiang Mai, to a field trip at an astronomy observatory named Sirindhorn Observatory which is managed by Chiang Mai University.

Once the children arrived at the observatory, they were so excited to be able to observe stars closer than ever. At the beginning of the trip, the instructor from Chiang Mai University kindly introduced astronomy to the children. The little star watchers have learned basic knowledge of astronomy and techniques necessary for sky watching.

A field trip to Chiang Mai Zoo

On Saturday, March 28th, Chawla Charity foundation and its volunteer team took children at Viengping Orphanage to a half day field trip at the Chiang Mai Zoo and Aquarium to observe the external characteristics of animals.

At the day of visiting Chiang Mai zoo, the weather was just perfect – no rain, and not too hot. We were lucky that Chiang Mai Zoo had organized a private tour guide for us. He took us to see difference animals such as lions, tigers, hippos, elephants, flamingos, giraffes, zebras, and many animals and he also provided some knowledge of each animal to the children. On the field trip, we were taking sigh-seeing trip on an open bus to see the animals all around the zoo with explanation provided by a driver.

On the way the driver stopped the bus next to some hungry elephants. We bought them some food, and had our pictures taken with them. We saw so many different species of animals, some native to Thailand, and some not.

Read Me A Book : Acoustical liberation of book

"Read Me A Book" project was initiated by Chawla Charity Foundation who is inquiring into how we can blend our passions to create a long-term project for improving everyone's knowledge and cultivating their creativity. We believe that education is the key to improving the quality of people's live. We would like to make an impact with the youth the blind or those who may not have had educational opportunity.

โครงการ “Read Me A Book” เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นจากการที่มูลนิธิจาวลา ชาริตี้ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาความรู้และเสริมสร้างจินตนาการของเยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือ ผู้พิการทางสายตา

Child Scholarship Programs

Child scholarship links us to a bond of care and concern. "You can't change the world but you can give children an educational opportunity."

In our society, there are still many poor and needy children waiting for 'generous donors' to share their kindness and the promise of hope for their future. Chawla Charity Foundation focuses on helping and improving the lives of poor children through education.

ในสังคมไทยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่อีกป็นจำนวนมาก ที่กำลังรอคอยผู้อุปการะแบ่งปันน้ำใจให้อนาคตของพวกเขาได้มีความหวัง โดย มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Where you encouraged or excited by what you read on this website?
if so, please forward it to friends and help us make some noise for
Chawla Charity Foundation!MY INFOMATION :

My name:*
My email:*


I WOULD LIKE TO SEND THIS TO :

Friend's email:*
Email:* (maximum 250 characters allowed)
(* required fields)
 
download
partnership